Syarat, Rukun dan Wajib Umrah

Syarat Umrah

o

Islam
o

Baligh (dewasa)
o

Aqil ( berakal )
o

Merdeka
o

Istitha'ah

Rukun Umrah

o

Niat Ihram
o

Thawaaf Umrah
o

Sa'i
o

Cukur (gunting rambut)
o

Tertib

Rukun tidak boleh ditinggalkan (harus dilaksanakan). Bila tidak dilaksanakan umrahnya tidak sah.

Wajib Umrah

o

Berihram dari miqot, bila melanggar (tidak melaksanakan) wajib umrah, umrahnya tetap syah tapi harus bayar dam.